donderdag, 27 januari 2022

Artikelen

Tarieven (makelaardij)

De standaardtarieven exclusief BTW voor onze makelaardij-diensten treft u hieronder aan. 

 •  Aankoop = 1,5% + opstartkosten EUR 250
 •  Verkoop = 1,5% + opstartkosten EUR 250
 •  Aankoop + Verkoop = 1% over aankoop en verkoopsom + opstartkosten EUR 250
 •  Taxatie = EUR 350 exclusief kosten voor een eventuele Validatie
 •  Advies beleggingspanden = op aanvraag

Overige diensten

Een beeld zegt meer dan duizend woorden; dat geldt ook voor woningpresentaties. Donkere foto's, te weinig groothoek en problemen met tegenlicht behoren vanaf nu tot het verleden. Meerland biedt via haar vaste partner hoogwaardige vastgoedfotografie en professionele woningpresentatie: snel, betaalbaar en van topkwaliteit.

 •  Professionele fotografie = vanaf EUR 125
 •  Professionele plattegronden = vanaf EUR 50
 •  Professionele video = vanaf EUR 40

 

MEER WETEN OF EEN AFSPRAAK MAKEN? NEEM CONTACT MET ONS OP. 

Tarieven (financiële diensten)

Per 1 januari 2013 geldt er voor complexe producten (oa hypotheken, vermogensopbouw) een provisieverbod. Dat betekent dat de maatschappij ons niet meer vergoedt, maar dat wij met u een tarief afspreken. Het voordeel hiervan is dat u er zeker van bent dat een tussenpersoon niet vanwege de hogere provisie voor een bepaalde maatschappij kiest. Een ander voordeel is dat premies iets lager zijn geworden. Ons uurtarief voor advies bedraagt EUR 90. Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat u in sommige gevallen graag duidelijkheid vooraf wenst. Hieronder ziet u onze standaardtarieven indien u duidelijkheid vooraf wenst.

Onze standaardtarieven zijn als volgt:

Hypotheken

 •  Starter = EUR 2.500
 •  Doorstromer = EUR 2.750
 •  Ondernemer = EUR 3.250
 •  Starterslening = EUR 300 extra
 •  Overbruggingshypotheek = EUR 180 extra
 •  Omzetten aflosvorm = EUR 750
 •  Wijziging verpanding = EUR 300
 •  Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid = EUR 1.250
 •  Verhoging bestaande hypotheek = vanaf EUR 1.250

Bij hypotheken maken wij voor het tarief een onderscheid in de volgende verschillende fases van het totaaladvies (obv tarief Starter, overige op aanvraag):

 1. Oriëntatie en informatie = voor onze rekening
 2. Inventarisatie en analyse = EUR 750
 3. Advies en motivatie = 750
 4. Offerte aanvragen = EUR 500
 5. Acceptatie en finaal akkoord = EUR 500
 6. Nazorg = EUR 15 per maand (optioneel)

Bemiddeling bijverbanden bij hypotheek (het advies over deze risico's valt onder bovengenoemde tarieven):

 •  Overlijdensrisicoverzekering = EUR 100
 •  Arbeidsongeschiktheidsverzekering = EUR 100
 •  Werkloosheidsverzekering = EUR 100

 

Vermogensopbouw (sparen/beleggen)

 •  Kapitaalverzekering = EUR 700
 •  Bancaire rekening = EUR 700
 •  Lijfrente = EUR 700 

 

Risicoverzekeringen etc

 •  Overlijdensrisicoverzekering = EUR 300 per verzekering, voor de eerste verzekerde. Voor een tweede verzekerde EUR 100 extra
 •  Werkloosheid-, arbeidsongeschiktheidsverzekering = EUR 300 per verzekering, voor de eerste verzekerde. Voor een tweede verzekerde EUR 100 extra
 •  Uitvaartverzekering = EUR 300 per verzekering, voor de eerste verzekerde. Voor een tweede verzekerde EUR 100 extra, met een maximum van EUR 400
 •  Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zakelijk = EUR 1.250

 

Schadeverzekeringen > Particulieren

 •  Provisie: 0% - 27,5% over de premie
 •  Abonnement = vanaf EUR 10 per maand

 

Schadeverzekeringen > Zakelijk

 •  Provisie: 0% - 27,5% over de premie
 •  Abonnement vanaf EUR 50 per maand
 •  Risico-inventarisatie: vanaf EUR 250

 

Kredieten

 •  Provisie 0,015% - 0,15% 

MEER WETEN OF EEN AFSPRAAK MAKEN? NEEM CONTACT MET ONS OP. 

Partners

Wij werken met verschillende partijen nauw samen om onze dienstverlening goed aan te kunnen bieden. Hieronder een overzicht en toelichting. 

 Lifetime.nu

Lifetime.nu (onderdeel van Qualiora Groep BV) is een mid-office en back-office bedrijf voor (zelfstandig) financiële dienstverleners. Al onze financiële adviezen worden getoetst door Lifetime.nu. Zo wordt er gecontroleerd of het advies echt passend is bij uw situatie, wensen en doelstellingen; het zogenaamde vierogen-principe. In de meeste gevallen heeft Lifetime.nu ook de aanstelling bij de bank en verzekeraar en ziet u de naam van Lifetime.nu ook op uw polis staan. 

 Vastelastenbond

Betaalt u onnodig veel voor uw vaste lasten, zoals elektriciteit, internet of verzekeringen? Ziet u door alle complexe product-aanbiedingen de bomen door het bos niet meer? Door de kracht van het collectief biedt de Vastelastenbond scherpe tarieven. Wilt u advies over financiële producten, dan zijn wij de partner bij de Vastelastenbond. 

 

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit foutieve informatie op deze site of het gebruik van de website. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Over ons

meerland is in 1999 in Eindhoven ontstaan vanuit een makelaarskantoor die haar dienstverlening heeft uitgebreid met hypotheken, verzekeringen, vermogensopbouw (sparen en beleggen) voor uw oude dag of andere doelen en allround financieel advies, waarbij we tevens de risico's in kaart brengen wanneer u werkloos, arbeidsongeschikt wordt, of de risico's voor uw nabestaanden indien u onverhoopt komt te overlijden. 

Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over financiële producten aan vooral particulieren op vele vakgebieden zoals: hypotheken en aanverwante producten, sparen, pensioenen, verzekeringen en consumptief krediet. Wij leveren een totaalpakket van financiële diensten. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

 

Onze organisatie is adviesvrij en onafhankelijk

Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben met banken, geldverstrekkers en/of verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast is onze organisatie een volledig zelfstandige onderneming en werken wij voor eigen rekening en risico. Geen enkele bank, verzekeringsmaatschappij of andere aanbieder van financiële producten heeft een aandeel in ons bedrijf. Meerland Hypotheken en Verzekeringen is dus geheel onafhankelijk. Het belang van u als (toekomstige) klant staat voorop.

 

Aangesloten Instelling bij Centrale organisatie Financieel Zeker

Onze organisatie is als Aangesloten Instelling verbonden aan de Centrale Organisatie Financieel Zeker in het kader van de Wft (Wet financieel toezicht) en als zodanig ingeschreven in het register van de AFM (www.afm.nl). Dit houdt in dat alle adviezen op gebied van financiële producten en bemiddeling bij financiële producten door ons wordt uitgevoerd onder de deskundigsheidsverantwoordelijkheid van de Centrale Organisatie. De Centrale Organisatie controleert daarvoor de inhoud van het advies voordat wij dit advies aan u uitbrengen of deze voldoet aan de door u gestelde wensen en wet- en regelgeving en verzorgt en controleert de (administratieve) bemiddeling van het door u aangevraagde financiële product. Voor u dus een extra zekerheid over de kwaliteit van het advies wat wij u geven.

 

De wijze waarop onze organisatie beloond wordt

Vanaf 1 januari 2013 is het verboden dat een bank of verzekeraar een provisie voldoet aan een tussenpersoon met uitzondering voor de financiële producten schadeverzekeringen en consumptieve kredieten. Bij onze organisatie heeft u de keuze uit meerdere beloningsmogelijkheden. U bepaalt tijdens het inventarisatiegesprek in overleg met ons welke beloningswijze uw voorkeur heeft. U heeft onder meer de keuze uit: provisie (bij niet complexe producten zoals schadeverzekeringen en kredieten), vast tarief, uurtarief en/of abonnement. Onze standaardtarieven vindt u door hier te klikken

 

Klachtenprocedure

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons: Als u een klacht hebt over een afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. 

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut: mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te melden en conformeren ons aan de werkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Vooralsnog zal voor de fase Ombudsman geen klachtengeld worden geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kunt u de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Momenteel is klachtengeld door de klager verschuldigd. Mocht u meer informatie nodig hebben, dan kunt u hiervoor terecht op de website: www.kifid.nl.

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening en wij komen er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het KIFID, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van u als onze relatie, want voor ons staat uw belang centraal. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons hebt gegeven. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering als voor het gebruik van deze gegevens.

 

Beëindiging relatie met ons kantoor

Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt een andere financiële dienstverlener verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar dit ander financieel advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.

 

We hebben de volgende labels:

 Meerland Hypotheken > voor advies over een bestaande of nieuwe hypotheek

  Meerland Makelaardij > voor advies over de aankoop, verkoop en verhuur van uw woning. 

  Sportiefverzekerd > voor alle verzekeringen. Voor zowel particulieren als zelfstandig ondernemers. 

Gegarandeerd 2,75%

> Hoger eindbedrag bij winst > Ook met kleine bedragen > Wél flexibel inleggen
Vraag naar uw mogelijkheden.

Advies via de Webcam

Ervaar het gemak van advies via de webcam via uw eigen computer of tablet.
Vraag naar de mogelijkheden.

Werkloosheid

Verzeker uw maandlasten indien u onverhoopt werkloos wordt
Vraag naar uw mogelijkheden.