donderdag, 27 januari 2022

Artikelen

Verhuur

Zoekt u een (t)huis voor uw werknemer, collega of uzelf tijdens uw verblijf in de regio Eindhoven, wij zorgen ervoor dat u de ruimte heeft waar u zich thuis voelt. 

Of zoekt u een professionele beheerder van uw (tijdelijke) woonruimte? Dan bent u bij ons juist aan het goede adres! Wordt u uitgezonden door uw werkgever, bent u belegger in onroerend goed, overwinteraar in het buitenland, gaat u mogelijk samenwonen, kortom heeft u gestoffeerde en/of gemeubileerde woonruimte beschikbaar voor verhuur, neem dan voor meer informatie contact met ons op. 

 

Tijdelijke verhuur van uw koopwoning

U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente waar de woning staat. Dit is geregeld in de Leegstandwet.

Verhuur leegstaande woningen is makkelijker

Het kabinet heeft  het voor huiseigenaren makkelijker gemaakt om een nog te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf al een nieuw huis wilt kopen of heeft gekocht. De volgende wijzigingen zijn per 1 juli 2013 ingegaan.

Te koop staande koopwoningen

De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Nu stelt de gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en wordt deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven blijft overigens wel de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen.  

Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.

De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

(bron)

Beleggingspanden

Heeft of wilt u een beleggingspand? U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

 •  Aankoop
 •  Verkoop
 •  Verbouwing/ splitsing
 •  Vergunningen
 •  Exploitatie en beheer
 •  Financiering

Taxaties

Om een financiering voor de aankoop van een woning te verkrijgen, wil een financieringsinstelling over het algemeen een onafhankelijk taxatierapport van de woning. Wij verzorgen deze rapporten accuraat, snel en conform de voorwaarden die een bank stelt. Ook taxaties voor (her-)waardering van onroerend goed ten behoeve van een aankoop- of verkoopbeslissing kunnen wij voor u verzorgen. 

Een taxatie is niet altijd hetzelfde. Het doel van de taxatie speelt een belangrijke rol. Men kan denken aan de volgende doelen waarvoor een taxatie benodigd kan zijn:

 •  voor de verkoop, spreekt men van de onderhandse verkoopwaarde
 •  voor de hypotheek, spreekt men van de Marktwaarde (voor en/of na verbouwing)
 •  voor de verzekering, spreekt men van de herbouwwaarde
 •  voor de fiscus, spreekt men van de WOZ-waarde

Door de verschillende situaties ontstaan er dus ook verschillende waarden van het te taxeren object. Daarom is de objectiviteit en deskundigheid van de taxateur ook noodzakelijk. In veel gevallen wordt het rapport ook gevalideerd. Voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is dit een verplichting. NWWI is zo een validatieinstituut.

 •  Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Aanbod

Ons actuele aanbod kunt u vinden op huislijn.nl. Klik op de bovenstaande link voor ons aanbod.

Verkoop

Verkoop

Na een uitgebreide bezichtiging en na uitvoerig overleg adviseren wij u vrijblijvend op welke wijze u uw huis kunt verkopen. Te denken valt aan een "normale" verkoopprocedure via advertenties op internet (huislijn.nl) of kranten (Eindhovens Dagblad, Huiskrant), dan wel via veiling of door middel van inschrijving. Een voorbeeld van een advertentie in het Eindhovens Dagblad ziet u onderaan de pagina. Wij verzorgen alle bezichtigingen en behartigen uw belangen tot na het transport bij de notaris. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om voor u de hoogste prijs te behalen.

Kopers bij u op bezoek

Uw makelaar zal altijd aanwezig zijn bij de bezichtigingen van uw huis. De afspraken voor deze bezichtigingen worden ruimschoots van te voren aan u doorgegeven. Tevens zal uw makelaar u enkele tips geven over hoe u uw huis het beste kunt presenteren aan de toekomstige kopers. Het is niet noodzakelijk tijdens een bezichtiging thuis te zijn, het is maar net waar u de voorkeur aan geeft. Indien u niet thuis bent, wordt u zo snel mogelijk van het verloop van deze bezichtiging op de hoogte gebracht.

Onderhandelen

Indien iemand na bezichtiging van uw woning geïnteresseerd is, kunt u een bod op uw huis verwachten. Vooraf zal uw makelaar met u bespreken hoe er met een bod omgegaan wordt, waarbij wij u natuurlijk zullen informeren over een geschikte handelwijze. Direct nadat er een bod is uitgebracht, zullen wij u hierover inlichten en u adviseren over de volgende stap.

De ondertekening van het contract

Zodra de onderhandelingen met succes afgerond zijn, zullen wij zo snel mogelijk het koopcontract verzorgen, zodat alle belangrijke afspraken zwart op wit vastgelegd zijn. In dit koopcontract worden ook afspraken over roerende zaken genoemd. Tevens zullen wij ervoor zorgen dat de gegevens die de notaris nodig heeft voor de transportakte, door ons aangeleverd worden. 

Gegarandeerd 2,75%

> Hoger eindbedrag bij winst > Ook met kleine bedragen > Wél flexibel inleggen
Vraag naar uw mogelijkheden.

Advies via de Webcam

Ervaar het gemak van advies via de webcam via uw eigen computer of tablet.
Vraag naar de mogelijkheden.

Werkloosheid

Verzeker uw maandlasten indien u onverhoopt werkloos wordt
Vraag naar uw mogelijkheden.